השכרת אופנועי מסלול

 

תפריט אופנועים מחירים  כולל דלק צמיגים וכניסה למסלול


קאוואסאקי NINJA 400 (zx400)

1000 ש”ח


הונדה  CBR 600 RR

1350


ימאה R6  1450


קאוואסקי NINJA ZX10R

1550 שח


  ואופנוע הפרימיום שלנו

APRILIA RSV4 RR 

1850 שח


חובה ציוד רכיבה מלא

 (חליפת עור,מגפיים כפפות וקסדה) 

אין לכם ? 

ניתן גם להשכיר ציוד רכיבה

חליפת עור 175 ש”ח

כפפות 50 ש”ח

מגפיים 75 ש”ח

קסדה 50 ש”ח 

מומלץ להגיע עם טייטס ארוך וחולצת דרייפיט ארוכה למתחת לחליפה

מזמינים את האופנוע דרך הלוח אירועים , לאחר התשלום הכלי יורד מהמלאי  ושמור להזמנה 

כל הכלים שלנו משופרים למסלול עם צמיגי קצה באיכות הגבוהה ביותר

http://Trackjunkies.co.il/לוח-אירועים

יש אפשרות להוסיף מדריך צמוד שעולה לרכב אתכם מלווה ומתקן ב900 ש”ח, במידה ומשכירים אופנוע+ מדריך צמוד השכרת ציוד בחינם .

מדיניות ביטולים

ביטול זיכוי /שיבוץ לתאריך אחר עד 7 ימים תרום האירוע

מומלץ להגיע עם טייטס ארוך וחולצת דרייפיט ארוכה למתחת לחליפה

מזמינים את האופנוע דרך הלוח אירועים , לאחר התשלום הכלי יורד מהמלאי  ושמור להזמנה 

ביטול זיכוי /שיבוץ לתאריך אחר עד 7 ימי עסקים טרום האירוע

  • חובה להגיע לאירוע עם האשראי שאיתו בוצעה העסקה על מנת לחתום על טופס התחייבות -ללא הגעה של האשראי לא ניתן להתחיל פעילות ולא נוכל להחזיר החזר כספי
  • ניתן לרכוש ביטוח נזק בעלות של 400 שח להשתתפות עצמית של 1500 שח (את הביטוח ניתן לרכוש באזור ההרשמה)
  • חובה לעלות על המסלול עם ציוד רכיבה תקני (חליפת עור,כפפות מלאות,קסדה מלאה,מגפי רכיבה) ניתן להשכיר 

ברכישת מוצר \ שירות זה הינך מאשר כי קראת והבנת את המדיניות והתקנון הרשומים מטה:

עסקאות, תנאי הרשמה, תנאי תשלום, ושיריון מקום במסלול

הלקוח יתבקש על ידי המשכיר למסור פרטי כרטיס אשראי בעת ביצוע ההזמנה. חיוב בעבור המסלול יעשה בכפוף למדיניות החיובים ודמי הביטול של המשכיר, והכל כמפורט בתקנון זה.
כרטיס האשראי שימסר לחברה על ידי הלקוח ישמש עבור המקרים הבאים:
ביטחון הגעה למסלול בהזמנת רכב. במקרה של NO SHOW בו הלקוח לא הגיע למסלול, או במקרה שבו ביטל הלקוח את הגעתו למסלול בחלוף פחות 7 יום ממועד המסלול, יחויב כרטיס האשראי של הלקוח בסכום המסלול המלא.
ביטחון הגעה למסלול בהזמנת מספר אופנועים. יובהר בזאת כי במידה וכרטיס האשראי ניתן עבור הזמנה אחת של מספר רכבים, ישמש כרטיס האשראי לביטחון עבור כל הרכבים שהוזמנו, ובמקרה של אי הגעה (NO SHOW) יחויב כרטיס האשראי בגין הסכום המלא של כל הרכבים בהזמנה.
תשלום בגין נזק לאופנוע. כל נזק שייגרם לכלי כתוצאה מנהיגה רשלנית מצד הלקוח, תוך הפרת הכללים בטופס ההשתתפות, ו/או במקרה של תאונה ו/או התהפכות ו/או נזק שיגרם בזדון ו/או ברשלנות ו/או כתוצאה של אי ציות להוראות החוק והמדריך, ישולם במלואו מכרטיס האשראי שמסר הלקוח וזאת בהתאם להערכת שווי הנזק שתתבצע ע”י המשכיר ו/או מי מטעמה.
התשלום של לקוחות פרטיים יתבצע בכל מקרה לפני תחילת המסלול בכרטיס אשראי או במזומן (אין תשלום בהמחאות) כנגד התשלום תינתן חשבונית מס קבלה כחוק.
מועדוני לקוחות אשר מקיימות שיתוף פעולה עם המשכיר – בהצגת שובר בתוקף לפני תחילת המסלול.
על אף האמור לעיל, בכל עת רשאית המשכיר לגבות תשלום מראש ו/או לגבות תשלום בכרטיס אשראי באופן טלפוני בלבד.
יודגש: המשכיר לא תאפשר ביצוע הזמנה ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי של הלקוח או מי מטעמו בעבור כלל הכלים המוזמנים. מסירת פרטי כרטיס האשראי תעשה במלואם, כולל מסירת מספר תעודת הזהות להזדהות של בעל הכרטיס ככל שיידרש, ווידוא כי כרטיס האשראי תקין ובתוקף. במידה והכרטיס אינו “עובר” במערכת הסליקה- ההזמנה תהא מבוטלת וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי המשכיר. הזמנה תירשם אצל המשכיר רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי כאמור.
 
נוהל ביטול הזמנות
ביטול עסקאות יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א (1981) (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן (ללא יוצא מן הכלל) לא יחולו דמי ביטול כלל:
ההזמנה בוצעה באמצעות הטלפון באופן ישיר ע”י הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן (“צרכן” – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי )
ההזמנה בוצעה למעלה מ-24 שעות טרם מועד המסלול.
הצרכן הודיע לחברה על ביטול המסלול למעלה מ-7 ימים טרם מועד המסלול.
בכל מקרה אחר, בפרט עבור ביטול ב – ימים האחרונות או במקרה של אי הגעה (NO SHOW) יחויב הלקוח במלוא סכום ההזמנה, מכרטיס האשראי שמסר לחברה.
בהזמנת שני כלים ומעלה כרטיס האשראי שיימסר טלפונית בהזמנה ישמש כביטחון לכל הכלים בהזמנה ובמקרה האמור בסעיף 9.2, יחויב בכרטיס האשראי בגין כל סכום ההזמנה של הכלים שהוזמנו.
הודעות
הודעות לחברה, לרבות הודעות על ביטול הזמנה, חייבות להימסר לחברה, בשעות העבודה הרגילות. מועד ביטול הזמנה ייחשב ביום שבו נתקבלה הודעת הביטול אצל המשכיר. המשכיר יהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה, והכל ללא הודעה מראש:
במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המסלול ובין אם בתיאור המסלול. במקרה של כוח עליון, סגר שהוטל על ידי הממשלה, פעולות מלחמה, איבה או טרור, תנאי מזג אויר קשים או קיצוניים המונעים את קיום המסלול או השתתפות במסלול באופן תקין;אם יתברר לחברה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;
במקרה שלכלי/ם נוצר בלאי שאינו מאפשר את שימושו התקין והבטוח של הכלי/ים או כתוצאה מנזק שנוצר לכלי/ם במהלך מסלול כך שהמשכיר לא יכול להוציא את הכלי/ם למסלול (לדוגמה, במקרה בו רכב התקלקל). לקוח שמסלולו בוטל עקב סיבה זו, יזוכה או יוזמן למסלול במועד אחר במועד הנוח לשני הצדדים והכל לפי שיקול דעתה של המשכיר.
חברת עמית גוטליב שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לדחות מסלול מכל סיבה שהיא, והלקוח לא יבוא בטענות על כך.
במקרה של אי-ציות לתנאים המוגדרים בסעיפים 3-7 וכן 12-15 לתקנון זה וכן לתנאים האמורים בטופס ההשתתפות. אלו ״סעיפי הבטיחות״.
 
נזק
במקרים הבאים יחויב הלקוח במלוא עלות הנזק שייגרם לכלי בו נהג ו/או לכל כלי אחר בו היה מעורב ו/או לחברה(בכפוף להצגת חשבונית תיקון הנזק, ו/או חוו”ד מקצועית).
החלקה עצמית או התנגשות עם רוכב אחר
אי ציות להוראות המדריך;
אי-שמירה על כללי הבטיחות הרגילים;
מעבר על הוראות תקנון זה;
מעבר על הוראות תדריך הבטיחות;
מעבר על הוראות טופס ההשתתפות.
נהיגה מופרעת אשר אינה מתאימה למסלול הנהיגה הספורטיבי.
 
ציות להוראות המדריך
בכל עת, יש להישמע להוראות המדריך, למדריך שיקול הדעת המלא לעצור מסלול, להוריד לקוח שאינו מציית להוראות מנהיגה בכלי או להחזיר לקוח למתחם המסלולים.
בכל מקרה בו מפרש לקוח את הוראות המדריך באופן המהווה סתירה מהוראות מדריך המאמן, יש לנהוג בהתאם לחוקי התעבורה.
כל לקוח הנרשם למסלול, בין אם הוא נהג או משתתף, מבין ויודע שעליו להצטייד בלבוש מתאים ונוח למסלול. הלקוח מודע לכך שבגדיו עשויים להתלכלך במהלך המסלול.
 
ביטוח ואחריות למען הסר ספק, המשכיראינה מבטחת את הכלי בפוליסת ביטוח חובה והפוליסה המבטח הינה של ההתאחדות לספורט מוטורי IMSF. מובהר בזאת כי הרכבים אינם מבוטחים בביטוח מקיף והלקוח יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לכלי כאמור בסעיף 13.
המשכיר לא יהיה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח או לחפציו בעת השתתפותו במסלול. המשכיר לא ישא באחריות כלפי נזק/אבדן ציוד שבבעלותו של הלקוח, בין אם נמצא ברשותו של הלקוח ובין אם הושאר במתחם המסלולים על דעתו של הלקוח.
ברכישה אני מצהיר כי קראתי את תנאי השימוש מעלה ומסכים לכל הנאמר .
ט.ל.ח
 
לפרטים נוספים ויצירת קשר:
עמית   – 054-2386105