תקנון ותנאי שימוש

* לתנאי השימוש ומדיניות הביטולים של השכרת אופנועים לחץ כאן
• אתר Trackjunkies.co.il (“האתר”) המופעל ע”י חברת גוטליב סוכנויות (“החברה”) ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת ימי מסלול, הדרכות, ואביזרי משנה (“המוצר”). • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט. • הרכישה באתר הינה מותנת כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה. • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי. • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי. • מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ. • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

הודעה בדבר מדיניות ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א- 1981: ביטול עסקה של רכישת כרטיסים ליום המסלול תעה בתוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים, שאינם מנוחה, לפני מועד יום המסלול שבגינו התבצעה העסקה. לאחר ביטול העסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטוח, ובהתאם למחיר ששילם בפועל בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן, המפעילה תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה כ”דמי ביטול” לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי המפעילה לגבי הניכוי כאמור. מלפנים שורת ה-Track Junkies תאשר זיכוי לאירוע הבא בתנאי שתקבל הודעה בכתב עד 48 שעות ממועד תחילת האירוע. מייל לביטולים :  Amit@trackjunkies.co.il Track Junkies שומרת על זכותה לדחות זיכוי לאירוע הבא משיקולים

אספקה והובלת המוצר

• החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 14 ימי עסקים אם וכאשר נבחרה האפשרות למשלוח לכתובת הלקוח. • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה. • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי. מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

שירות לקוחות

• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון: עמית גוטליב – 0542386105

אחריות ושירות

• האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה. •האחריות למוצר פיזי שאינו שירות (כגון: יום מסלול, הדרכה וכו’…) תיהיה תקפה רק לרגע האספקה, הלקוח רשאי לבדוק את המוצר כאשר נמסר לידיו אך לא ינתן כל החזר בגין שימוש. • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות trackjunkies.co.il. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר. • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום. • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלתו בצורה שגויה. • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה. • להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון: 0542386105

אבטחת מידע ופרטיות

•חברת גוטליב סוכנויות, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם החברה ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס ההרשמה על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות. • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין. • כפתור “שלח” יש משום הסכמה לחברת גוטליב סוכנויות או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה: חבר מועדון TrackJunkies. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 0542386105 באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה גוטליב סוכנויות. • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

תקנון וכתב שחרור מאחריות והסכמת שימוש במדיה

אני מצהיר, מסכים ומאשר כדלקמן: 1. בכוונתי לבצע פעילות מוטורית (נהיגה ו/או רכיבה) וזאת מרצוני החופשי כחלק מפעילות בגוטליב סוכנויות (להלן: גוטליב סוכניות / “טארק ג’נקיז”) 2. אני מתחייב לנהוג בהתאם לחוקי מדינת ישראל 3. ידוע לי כי הדרכות נהיגה וכל פעילות מוטורית תחת גוטליב סוכנויות יכולות, ועלולות לגרום לנזק גופני, פציעה,נכות וחו”ח מוות. 4. כמו כן ברור לי כי נזק רכוש לרכבי ו/או כלי ממוני אחר שאעשה בו שימוש בפעילות החברה אפשרי ואף סביר,אני מסיר את כל האחריות מגוטליב סוכנויות בעליו עובדיו או נציג מטעמו במקרה של נזק כאמור. למען הסר ספק אבהיר כי אני האחראי היחידי לכל נזק שיגרם לי או לרכבי או לצד שלישי אחר שנגרמו מפעולו או מחדל שביצעתי במסגרת הפעילות , בהתאם לזאת אני לבדי אשא בתוצאות המלאות הישירות והעקיפות לכל נזקף לגוף ולרכוש אשר יגרם לי או לאדם אחר כתוצאה מפעילות בפארק ההדרכה. 5. אני מצהיר כי אני כשיר בריאותית ונפשית לקיים פעילות בחברת גוטליב סוכנויות ואני מתחייב להודיע, באופן מיידי, על כל בעיה רפואית, אם תהיה לי ו/או אם תתעורר במהלך שהותי בפעילות ,אשר יהיה בה כדי להשפיע על פעילותי. 6. אני מצהיר כי אינני מצוי תחת השפעת אלכוהול, סמים, או השפעה מפריעה אחרת, וכי לא אשתתף בפעילות כלשהי של גוטליב סוכנויות תחת ההשפעה כאמור ולחילופין אם לא אהיה כשיר לחלוטין לבצעה כמו כן לא אצרוך אלכוהול או סמים בשטחי הפארק המוטורי. 7. אני מתחייב לפעול לפי כל הוראות הבטיחות וההנחיות של עובדי מנהלי גוטליב סוכנויות , באי כוחם, נציגיהם, וכל גורם אחראי צד ג’ אשר אחראי על פעילות שאני עומד לקיים. 8. אני מצהיר כי אני בעל פוליסת ביטוח אישי מתאימה לפעילות בפארק ההדרכה וחילופין ידיוע לי כי סוג הפעילות בפארק מחייב פוליסת ביטוח אישי מתאימה ואני האחראי הבלעדי לרכישת פוליסה מתאימה כאמור. 9. הריני משחרר בזאת מכל אחריות את “גוטליב סוכנויות” ובכלל זאת את מארגניה, עובדיה משכיר המסלול או מי מטעמם, את המפרסמים, ואת נותני החסות לגוטליב סוכנויות (כל אלו יקראו להלן, במאוחד “עובדי גוטליב סוכנויות”) מכל אחריות או חבות חוקית לנזק מסוג כלשהו שיגרם לי או לאדם אחר כאמור לעיל, אף אם הנזק הינו תוצאה של ליווי ו/או הדרכה ו/או הנחיות אשר ניתנו לי במהלך פעילותי בפעילות 10. הנני מוותר, ויתור מלא, סופי ומוחלט , על כל טענה, זכות או תביעה מכל סוג שהוא כלפי אנשי גוטליב סוכנויות ובאי כוחו בגין כל נזק שיגרם לי או שאגרם לצד שלישי כתוצאה מפעילותי בגוטליב סוכנויות ו/או בקשר אליה. 11. הנני מתחייב בזאת לשפות את אנשי גוטליב סוכנויות או מי מהם בגין כל סכום אותו יאלצו לשלם או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לנזק אשר יגררם לי או אשר אגרום לצד ג’, לראות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד לרבות בגין תביעות מוטבים ןחבעות של מוסדות רפואיים שונים, ואזת בתוך 7 ימים, לכל היותר מיום הדרישה הראשונה ע”י גוטליב סוכנויות או מי מטעמם 12. ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי לכניסתי לפעילות גוטליב סוכנויות וכי אלמלא התחייבותיותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא היו גוטליב סוכנויות מאפשרים לי להשתת, בפעילות בו, וכי קראתי את האמור בו בעיון, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני הטוב. 13. אני יודע כי לפני, במהלך ואחרי פעילות בפארק ייתכן ואנשי גוטליב סוכנויות יצלמו אותי או את רכבי. אני מסכים כי אנשי גוטליב סוכנויות יוכלו לעשות שימוש בכל תצלום בשטחי הפעילות לכל מטרה, לרבות יחסי ציבור, פרסום, שיווק ו/או כל פעילות מסחרית אחרת לצרכי המסלול.